Advertise with Anonymous Ads

خودروی پژو ۲۰۶ یک قابلیت دارد کا اگر باتری خودرو رو به خراب شدن برود قبل از خرابی کامل به راننده اطلاع میدهد.

اما چگونه؟

لحظه ی استارت زدن اگر مشاهده کردید که همراه با استارت، عقربه ها به سرعت به سمت صفر کوبیده میشود و صدای دینگ شنیدید با این کار خودرو به  شما میگوید که عمر باتری خودروی شما رو به اتمام است.

وقتی باتری ۲۰۶ ضعیف شود چه میشود؟

خودرو با استارت اول روشن نمیشود و امکان دارد در دور آرام خودرو خاموش شود.

البته امکان دارد خودرو خطای ولتاژ باتری هم بدهد. بهترین روش استفاده از دستگاه های تست باتری است.