خودروی پژو ۲۰۶ یک قابلیت دارد کا اگر باتری خودرو رو به خراب شدن برود قبل از خرابی کامل به راننده اطلاع میدهد.

اما چگونه؟

لحظه ی استارت زدن اگر مشاهده کردید که همراه با استارت، عقربه ها به سرعت به سمت صفر کوبیده میشود و صدای دینگ شنیدید با این کار خودرو به  شما میگوید که عمر باتری خودروی شما رو به اتمام است.

وقتی باتری ۲۰۶ ضعیف شود چه میشود؟

خودرو با استارت اول روشن نمیشود و امکان دارد در دور آرام خودرو خاموش شود.

البته امکان دارد خودرو خطای ولتاژ باتری هم بدهد. بهترین روش استفاده از دستگاه های تست باتری است.