از کار افتادن شیشه بالابر پرادو

از کار افتادن شیشه بالابر پرادو

تویوتا پرادو


در خودروی تویوتا پرادو اگر با مشکل از کار افتادن شیشه بالابر ها مواجه شدید باید شیشه ها را به یونیت تعریف کنید.

برای تعریف به ترتیب زیر عمل کنید.

1.داخل خودرو نشسته درب ها را ببندید و خودرو را روشن کنید.

2.دکمه ی شیشه بالابر سمت راننده را تا انتها به بالا فشار داده و ۵ ثانیه صبر کنید.

3.دکمه ی شیشه بالا بر را ۱۰ ثانیه به پایین فشار دهید.

4.دکمه ی شیشه بالابر را به سمت بالا ۱۰ ثانیه نگه دارید.

5.حالا برای بقیه ی شیشه ها این کار را انجام دهید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!