Category Archives: سیستم صوتی

تنظیم ضبط پایونیر بعد برداشتن سر باتری | منوهای ضبط پایونیر

تنظیم ضبط پایونیر بعد از تعویض باتری

تنظیم ضبط پایونیر بعد برداشتن سر باتری حتما بار ها برایتان پیش آمده است که با برداشتن سرباتری خودرو و یا حتی با تعویض باتری یا فیوز خودروی خود، تنظیم ضبط پایونیر خودروی شما بهم بخورد. این تنظیمات میتواند مربوط به صدای خروجی پخش خودرو و سایر تنظیمات مربوط به ضبط باشد. بعضی از تنظیمات […]