گرم نشدن بخاری مگان 09124251950 شستشوی رادیاتور مگان باد سرد بخاری مگان

رفع مشکل گرم نشدن بخاری مگان ، با شستشوی رادیاتور مگان مشکل باد سرد بخاری مگان برطزف میشود.

شستشوی رادیاتور با دستگاه و مواد مخصوص و بدون بازشدن داشبورد انجام میشود.