Tag Archives: پنج گاز

تنظیم موتور جهت معاینه فنی چیست؟ کاهش آلاینده های معاینه فنی

تنظیم موتور جهت معاینه فنی چیست؟ کاهش آلاینده های معاینه فنی

تنظیم موتور جهت معاینه فنی تنظیم موتور جهت معاینه فنی به گونه ای است که با هدف کاهش آلایندگی خروجی از اگزوز انجام میشود. در تون آپ یا تنظیم موتور به کارهایی گفته میشود که باعث افزایش بازدهی موتور خودرو در راستای هدف راننده است. اکثر اوقات راننده ها بیشتر با هدف کاهش مصرف سوخت و […]