علت ریپ زدن پراید هنگام سرد بودن موتور

تماس با ما فقط تهران 9 صبح الی 9 شب