Tag Archives: سمند

کاهش دمای فن سمند با ریمپ چگونه انجام میشود

کاهش دمای فن سمند با ریمپ چگونه انجام میشود

کاهش دمای فن سمند دقدعه ی این روزهای همه ی راننده ها کاهش دمای فن سمند و یا پایین آوردن دمای آب سمند شده است. در خودروی سمند همیشه با مشکل سوختن واشر سرسیلندر مواجه میشویم. یکی از دلایل سوختن واشر سرسیلندر در این خودرو دو موتور وجود دارد که یک موتور بنام EF7 1700 […]