Tag Archives: دور موتور

بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص | دور موتور از 3 بالاتر نمیره

بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص | دور موتور از 3 بالاتر نمیره

بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص در خودروهای انژکتوری مشکل بالا نرفتن دور موتور از یک حد خاص و بالا نرفتن دور موتور از 3000 دیده میشود. این مشکل زمانی پیش میاید که معمولا اطلاعات سرعت و دور موتور از موتور به ECU ارسال نشود. این اطلاعات در بخش های مختلف در کامپیوتر […]