Category Archives: تنظیم موتور

بهترین دستگاه شستشوی انژکتور

بهترین دستگاه شستشوی انژکتور

با گسترش خودروهای انژکتوری، در تعمیرگاه ها دستگاه های پیشرفته ای آمده اند که یکی از این دستگاه ها دستگاه شستشوی انژکتور است. کار این دستگاه شستشوی سوزن های انژکتور است. دستگاه های شستشوی انژکتور به دو دسته تقسیم میشوند. دستگاه شستشوی انژکتور روی کار( شستشو انژکتور روی خودرو) دستگاه شستشوی انژکتور سیلندری دستگاه شستشوی […]

شستشوی سوزن های انژکتور

شستشو سوزن انژکتور

سوزن های انژکتور شیر های برقی هستند که با باز و بسته شدن سوخت را در داخل محفظه ی احتراق میپاشند. این شیر ها بعد از مدتی کارکرد بر اثر رسوبات بنزین کثیف میشوند و کار خود را خوب انجام نمیدهند. به سرویس و شستشوی این شیر ها شستشوی انژکتور میگویند. سرویس و شستشوی سوزن […]

سوزن انژکتور چیست؟

سوزن انژکتور چیست؟

سوزن انژکتور قطعه ای است که وظیفه ی پاشش سوخت را در داخل موتور خودرو دارد. خودروهای تولید داخل از سال ۱۳۸۰ انژکتوری شدند و دیگر بر روی خودروها سیستم کاربراتور نصب نشد. این تغییرات به قدری همه گیر بود که حتی بر روی خودروهایی مثل پیکان هم انجام شد. تاریخچه ی سوزن انژکتور بین […]