نشتی بنزین از پمپ بنزین ۲۰۶

نشتی بنزین از پمپ بنزین ۲۰۶ یا نشت بنزین از زیر صندلی عقب 206 ، نشتی پمپ بنزین 206 ، علت نشت بنزین از پمپ بنزین 206 بدلیل آب بندی نبادن باک با پمپ بنزین است.

Call Now Buttonتماس جهت پذیرش در تعمیرگاه