علت گاز خوردن ال 90

در خودروی ال ۹۰ گاز هرز خوردن خودرو در لحظه ی استارت اولیه در صبح ها است. راننده با استارت زدن خودرو عقربه ی دور موتور را میبیند که روی عدد بالایی قرار میگیرد و دیر پایین میاید.

Call Now Buttonتماس جهت پذیرش در تعمیرگاه