شمع مناسب برای دنا و سمند موتور ملی

انتخاب شمع مناسب برای خودروهای امروزی، یکی از مهمترین کارهایی است که بایید انجام شود. شمع های تقلبی و یا شمع هایی که برای خودروی شما طراحی نشده است باعث سوختن کوئل، بالا رفتن مصرف سوخت خودرو، ریپ زدن خودرو، و اصطحلاک قطعات مکانیکی خودرو میشود. شمع هایی که مناسب خودروی دنا و یا سمند … ادامه خواندن شمع مناسب برای دنا و سمند موتور ملی