شستشوی سوزن انژکتور سمند EF7 و دنا

شستشوی سوزن انژکتور سمند EF7 و دنا در تنظیم موتور EF7 نقش بسیار مهمی دارد. هزینه شستشوی انژکتور سمند ef7 ، بستگی به نحوه شستشوی انژکتور سمند ef7 دارد. در شستشوی انژکتور سمند ef7 و دنا از دو روش استفاده میشود.

  • شستشوی سوزن های انژکتور بدون نییاز به باز کردن سوزن انژکتور
  • باز شدن و شستشوی سوزن انژکتور روی دستگاه

برای شستشوی سوزن انژکتور دنا و ef7 دوگانه سوز و تکسوز میتوان به هر دو روش شستشوی انژکتور را انجام داد.

شستشوی سوزن انژکتور سمند EF7 و دنا روی کار

در تعمیرگاه شاگرد شوفر شستشوی انژکتور روی کار بدون نیاز به باز کردن سوزن انژکتور ، با دستگاه شستشوی انژکتور BG انجام میشود. در این نوع از شستشوی انژکتور ، پمپ بنزین خودرو قطع میشود و به جای بنزین ، مواد داخل دستگاه انژکتور شور به داخل ریل سوخت تزریق میشود. در این روش اگر از مواد و دستگاه با کیفیت خوب استفاده شود ، علاوه بر سوزن انژکتور ، شستشوی سنسور اکسیژن ، شستشوی کاتالیزور و سرویس محفظه ی احتراق نیز انجام میشود.

شستشوی سوزن انژکتور سمند EF7 و دنا همراه با باز و بست سوزن

روش دیگه ای که ما برای شستشوی سوزن انژکتور ای اف سون پیشنهاد میکنیم روش باز کردن سوزن انژکتور است. در روش باز شدن سوزن انژکتور ، ریل سوخت کاملا باز میشود از از خودرو خارج میشود. سوزن های انژکتور روی دستگاه رسوب زدای آلتراسونیک بسته میشود.

دستگاه آلتراسونیک با لرزش رسوب داخل سوزن انژکتور را حل میکند. پس از مدتی کارکرد ، سوزن انژکتور بر روی دستگاه اتوماتیک بسته میشود. دستگاه اتوماتیک دارای سیلندر های شیشه ای است که میتوان با این دستگاه کارکرد خودرو را شبیه ازی کرد و از صحت عملکرد سوزن مطلع شد.

در دستگاه اتوماتیک مواد شستشوی انژکتور است که با عبور از سوزن انژکتور ، رسوب داخل سوزن انژکتور حل میشود.

در موتور خودروی EF7 یا همان موتور ملی بهتر است هر 20000 کیلومتر سرویس انژکتور انجام شود.

شستشوی انژکتور حتما باید با مواد مخصوص و دستگاه های مخصوص سرویس شود.

شستشوی سوزن انژکتور EF7 چه فوایدی دارد؟

شستشوی سوزن انژکتور EF7 علوه بر افزایش شتاب خودرو ، کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر قطعات موتور ، باعث کاهش چشم گیر گاز های co و گاز hc هستیم که در معاینه فنی خودرو بسیار تاثیر مثبت دارد. هرچقدر انژکتورها سوخت را پودر تر کنند احتراق کامل تر میشود.

متاسفانه وقتی سوزن انژکتور کثیف میشود نمیتواند سوخت را کامل پودر کند.