شستشوی انژکتور با تینر

شستشوی انژکتور با تینر یک راه حل نادرستی است که معمولا بعضی از افراد برای حل مشکل خودروی خود به تینر رجوع میکنند.

تینر حلال شیمیایی است که بیشتر نام این محلول را در شغل نقاشی شنیده ایم. میزان حلال بودن تینر بسیار از بنزین بالاتر است پس بنابراین قدرت تمیز کردن بالاتری دارد.

ما در مطلب مکمل های داخل باک خوب یا بد؟ آسیب هایی که بعد از ریختن مکمل داخل باک وارد میشود را کاملا بررسی کردیم. تینر با توجه به حلال بودن بسیار بالایی که دارد باعث آسیب رسیدن به قطعات مختلفی میشود.

ریختن تینر داخل باک باعث تحریک رسوب های داخل باک میشود و این رسوب ها بصورت غلیظ شده اول وارد پمپ بنزین میشود. تینر اول از همه باعث خراب شدن پمپ بنزین میشود.

بعد از پمپ بنزین ، تینر وارد صافی بنزین میشود و رسوب هایی که صافی بنزین به خود جذب کرده را در خود حل کرده و به سمت انژکتور ها میرود.

در ادامه ی مسیر بنزین ترکیب شده با تینر و رسوب های داخل باک به نیت شستشوی انژکتور وارد سوزن انژکتور میشود. در داخل سوزن انژکتور رسوب به وجود آمده باعث ضعیف شدن بوبین انژکتور میشود که امکان دارد باعث ایجاد نشتی در انژکتور ، تغییر در ضاویه ی انژکتور و یا گرفتگی انژکتور شود.

پس از پاشش تینر از انژکتور به داخل موتور ، کربن های موجود در محفظه ی احتراق که پس از کیلومترها کارکرد بوجود آمده اند از جا کنده شده و با برخورد به سوپاپ ها باعث آسیب زدن به سوپاپ ها میشود.

اینا بخش کوچکی از آسیب های جدی ریختن تینر در داخل باک است. شستشوی انژکتور با تینر شاید در روز های اول شتاب چشم گیری به شما نشان داد اما بعد از گذشت چندین کیلومتر باعث آسیب رسیدن به موتور و سنسور های حساس خودرو مثل سنسور اکسیژن هم میشود.