رفع مشکل گرم نشدن بخاری ریو 09124251950

رفع مشکل گرم نشدن بخاری ریو با شستشوی رادیاتور بخاری ریو با دستگاه از بین بردن رسوب های رادیاتور بخاری باعث افزایش گرمای بخاری میشود و مشکل سرد شدن بخاری ریو برطرف میشود.

برای شستشوی رادیاتور بخاری ریو جهت گرم نشدن بخاری ریو نیاز به باز کردن داشبورد نیست و این کار با دستگاه انجام میشود.

گرم نشدن بخاری ریو کامل با شستشو برطرف میشود. برای دیدن روش شستشو لطفا کلیپ زیر رو پلی کنید.