خواندن خطاهای خودرو بدون نیاز به دیاگ

چراغ چک

چراغ چک


وقتی چراغ چک خودرو روشن میشود، به معنی این است که در سیستم خودرو مشکلی است. برای این که متوجه بشویم که چه مشکلی در سیستم است نیاز داریم کد خطا را بخوانیم. برای اینکه کد خطا را بخوانیم برای راحتی کار، دستگاهی به نام دیاگ ساخته شده است. اما در مواقع ضرور بدون دستگاه هم میتوان این کد ها را خواند. برای خواندن کد های خطای خودرو ها به روش زیر عمل میکنیم.

  1. سوئیچ خودرو را باز کنید.
  2. کانکتور شماره ۷ و شماره ۴ سوکت او بی دی (obd) را با یک سیم به هم وصل کنید.
  3. اگر در ecu خطایی باشد چراغ چک شروع به چشمک زدن میکند که توسط همین چشمک زدن میتوان کد خطا را خواند.
  4. بعنوان مثال کد خطای P0203 را اینطور نشان میدهد. ده بار چشمک – فاصله – دو بار چشمک – فاصله – ده بار چشمک – فاصله – سه بار چشمک

نکته: این روش روی همه ی خودروها جواب نمیدهد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!