خطای نشتی گاز در خودروهای دوگانه سوز

خطای cng

خطای cng


در خودروهای دوگانه سوز کارخانه ای، مخصوصا درخودروهای سمند و دنا با موتور های EF7 موتور ملی بصورت مکرر این خطا را مشاهده میکنیم. با ایجاد مشکل نشتی در سیستم گاز CNG چراغ چک روشن میشود و خودرو روی گاز کار نمیکند. با پاک کردن این خطا دوباره حودرو روی گاز کار میکند. اما اگر مشکل حل نشده باشد باز هم هطا بر میگردد.

برای رفع این مشکل باید به CNG کار مجاز مراجعه کرد تا سیستم CNG خودرو را سرویس کند. پیشنهاد میکنیم اگر خودروی EF7 دارید به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!