خاموش شدن خودرو

خاموش شدن خودرو هنگام گرفتن کلاچ یا گرفت ترمز

منتشر شده در :