خاموش شدن خودرو با گرفتن کلاچ یا ترمز | افت دور موتور در لحظه ی ایستادن

خاموش شدن خودرو با گرفتن کلاچ یا ترمز | افت دور موتور در لحظه ی ایستادن

منتشر شده در :