تنظیم موتور سمند ef7 و سمند lx

تنظیم موتور سمند ef7 موتور ملی و تنظیم موتور سمند ال ایکس lx 1800 با دستگاه چهار گاز و دستگاه پنج گاز در دیاگ کاران جناح مرکز تخصصی تنظیم موتپر سمند با دستگاه

منتشر شده در :