بهترین ماشین برای کار

کار کردن با خودرو یکی از کارهای رایج در ایران است. این شغل اگر حتی شغل ثابت خیلی از رانندگان نباشد، شغل دوم آنها هست. این شغل درآمد خوبی دارد ولی خرج بالایی هم دارد.

منتشر شده در :